czwartek, 1 kwietnia 2021

Idzie nowe

 

pocztówka, bardzo stara, copyright by Sia

marzec 2021
Dzisiaj
myślę lakonicznie
już bez powiewów
natchnień i uniesień
Szablonowo
jak w artykule
z tematem numeru
na pierwszej stronie
 
Przyodziewam pancerz
obronną zbroję
udaję
silną
już nie płaczę
każdą trudność
trzeba pokonać
– przecież będzie dobrze
 
Nieważne
czy zniszczy to Twoją
Osobę.

Sia

P.S. Dzisiaj krótko - właściwie tylko ten wiersz chciałam tu zostawić - w odpowiedzi na pewną rozmowę, w której - trochę niespodziewanie - ujawniłam siebie i przyznałam się do tego, że piszę (pisałam, będę pisała?) wiersze. 

Co u mnie? Jak dawniej - tylko jeden samobójca więcej. Chociaż światowe statystyki podają, że dużo więcej. U mnie jednak niezmienne. Z serdecznością dla drugiego Człowieka i z własną niepoprawną nadzieją, że będzie lepiej - podążam naprzód. 

Dziękuję, że jeszcze tu zaglądasz i dotrwałeś/dotrwałaś do samego końca tego krótkiego wpisu. 

Keep well! ♥