czwartek, 1 kwietnia 2021

Idzie nowe

 

pocztówka, bardzo stara, copyright by Sia

marzec 2021
Dzisiaj
myślę lakonicznie
już bez powiewów
natchnień i uniesień
Szablonowo
jak w artykule
z tematem numeru
na pierwszej stronie
 
Przyodziewam pancerz
obronną zbroję
udaję
silną
już nie płaczę
każdą trudność
trzeba pokonać
– przecież będzie dobrze
 
Nieważne
czy zniszczy to Twoją
Osobę.

Sia